Version

Viser versionen på dette produkts software. Kontroller versionen, når der udgives opdateringer til dette produkts software osv.

Viser også versionen af objektivet, hvis der er monteret et objektiv, som er kompatibelt med firmwareopdateringer.

Versionen af fatningsadapteren vises i objektivområdet, hvis der er monteret en fatningsadapter, som er kompatibel med firmwareopdateringer.

  1. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.][Version].

Tip!

  • Du kan også gemme de hentede firmwaredata på et hukommelseskort og anvende hukommelseskortet til at opdatere kameraets firmware.

Bemærk!

  • Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er (3 resterende batteriikoner) eller mere. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.