Vis fra Min menu

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan indstille Min menu til at blive vist først, når du trykker på MENU-knappen.

  1. MENU → (Min menu) → [Min menu-indst.][Vis fra Min menu] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Min menu vises først, når du trykker på MENU-knappen.
Fra:
Den senest viste menu vises, når du trykker på MENU-knappen.