Forsk. indst still/film

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan vælge, om der skal anvendes en generel indstilling eller separate indstillinger for hvert enkelt punkt ved optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening] → Vælg [Forsk. indst still/film].

  Skærmen med betjeningsvejledning vises. Vælg [OK] for at få vist indstillingsskærmen.

 2. Tilføj flueben ved de elementer, som du ønsker at indstille separat for optagelse af stillbilleder og filmoptagelse, og vælg derefter [OK].
  • Du kan indstille følgende punkter separat for optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.
   • Blænde
   • Lukkerhastighed
   • ISO
   • Ekspon.komp.
   • Lysmålermetode
   • Hvidbalance
   • Billedprofil
   • Fokustilstand

Tip!

 • Når du skifter fra en fælles indstilling til separate indstillinger med [Forsk. indst still/film], anvendes de aktuelle indstillinger til både optagelse af stillbilleder og filmoptagelse. Den brugertilpassede hvidbalanceindstilling anvendes kun til optagelse af stillbilleder.
 • Når du skifter fra separate indstillinger til en fælles indstilling med [Forsk. indst still/film], vender indstillingsværdierne for elementer tilbage til deres oprindelige værdier. Som en undtagelse anvendes indstillingsværdierne for optagelse af stillbilleder til blændeværdien, lukkerhastigheden og de brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger.