Bemærkninger om brug af cloudtjenesten (Creators’ Cloud)

Inden du udlåner eller overdrager kameraet, skal du sørge for, at kameraets forbindelsesoplysninger og uploadindstillinger er passende, så du undgår beskadigelser, som f.eks. af indhold på kameraet, der uploades til en utilsigtet tredjeparts Creators’ Cloud. Hvis indstillingerne ikke er passende, skal du sørge for at udføre følgende betjeninger.

 • Hvis du vil overdrage eller udlåne kameraet: initialiser kameraet eller annuller forbindelsen med Creators’ Cloud på kameraet. Annuller også kameraforbindelsen i Creators’ Cloud.
 • Hvis kameraet overdrages til dig, eller du låner kameraet: initialiser kameraet, eller annuller forbindelsen med Creators’ Cloud på kameraet.

Bemærk, at Creators’ Cloud muligvis ikke er til rådighed i visse lande og regioner.

Bemærkninger om netværksmiljøet

Følgende netværksmiljøer kan muligvis forstyrre brugen af Creators’ Cloud.

 • Tilslutning til et netværk via en proxyserver
 • Konfiguration af en firewall til dit netværk
  Hvis der er konfigureret en firewall, skal du åbne følgende udgangsporte under firewallindstillingerne.
  • TCP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 443
  • TCP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 80
  • UDP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 53
  • UDP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 443
  • UDP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 32768-60999