S&H-motionindst.

film, slow- og hurtigmotion

Du kan optage et øjeblik, som ikke kan opfattes med det blotte øje (slowmotionoptagelse) eller optage et langtidsfænomen som en komprimeret film (hurtigmotionoptagelse). Du kan for eksempel optage en intens sportsscene, det øjeblik hvor en fugl begynder at flyve, en blomst som blomstrer og ændringen af skyer eller stjerner på himlen. Der optages ikke lyd.

 1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til S&Q (Slow-&Hurtigmotion).
 2. Brug tilstandsknappen til at vælge den ønskede optagetilstand.
 3. Vælg MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][S&H-motionindst.] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
 4. Tryk på MOVIE (film)-knappen for at starte optagelsen.
  • Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Bil.frek. f. optag.:
Vælger billedhastigheden for filmen.
Billedfrekvens:
Vælger optagebilledhastigheden.
Optageindstilling:
Vælger bithastigheden, farvesamplingen og bitdybden for filmen.

 • De værdier, der kan indstilles for [Bil.frek. f. optag.] og [Optageindstilling], er de samme som indstillingsværdierne for [Filmindstillinger].
 • Formatet for den optagede film vil være det samme som [Filformat]-indstillingen.


Afspilningshastighed

Afspilningshastigheden vil variere som nedenfor afhængigt af den tildelte [Bil.frek. f. optag.] og [Billedfrekvens].

Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Billedfrekvens Bil.frek. f. optag.: 24p Bil.frek. f. optag.: 30p Bil.frek. f. optag.: 60p Bil.frek. f. optag.: 120p
120fps 5 gange langsommere 4 gange langsommere 2 gange langsommere Normal afspilningshastighed
60fps 2,5 gange langsommere 2 gange langsommere Normal afspilningshastighed 2 gange hurtigere
30fps 1,25 gange langsommere Normal afspilningshastighed 2 gange hurtigere 4 gange hurtigere
15fps 1,6 gange hurtigere 2 gange hurtigere 4 gange hurtigere 8 gange hurtigere
8fps 3 gange hurtigere 3,75 gange hurtigere 7,5 gange hurtigere 15 gange hurtigere
4fps 6 gange hurtigere 7,5 gange hurtigere 15 gange hurtigere 30 gange hurtigere
2fps 12 gange hurtigere 15 gange hurtigere 30 gange hurtigere 60 gange hurtigere
1fps 24 gange hurtigere 30 gange hurtigere 60 gange hurtigere 120 gange hurtigere


Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL

Billedfrekvens Bil.frek. f. optag.: 25p Bil.frek. f. optag.: 50p Bil.frek. f. optag.: 100p
100fps 4 gange langsommere 2 gange langsommere Normal afspilningshastighed
50fps 2 gange langsommere Normal afspilningshastighed 2 gange hurtigere
25fps Normal afspilningshastighed 2 gange hurtigere 4 gange hurtigere
12fps 2,08 gange hurtigere 4,16 gange hurtigere 8,33 gange hurtigere
6fps 4,16 gange hurtigere 8,33 gange hurtigere 16,66 gange hurtigere
3fps 8,33 gange hurtigere 16,66 gange hurtigere 33,33 gange hurtigere
2fps 12,5 gange hurtigere 25 gange hurtigere 50 gange hurtigere
1fps 25 gange hurtigere 50 gange hurtigere 100 gange hurtigere
 • [120fps]/[100fps] kan ikke vælges, når [Filformat] er indstillet til følgende punkter:
  • XAVC HS 4K
  • XAVC S 4K
  • XAVC S-I 4K

Tip!

Bemærk!

 • I slowmotion-/hurtigmotion-optagelse varierer den faktiske optagetid fra den tid, der er optaget i filmen. Den optagetid, der vises i toppen af skærmen, viser den resterende optagetid for filmen, ikke den resterende optagetid på hukommelseskortet.
 • I slowmotion-optagelse bliver lukkerhastigheden hurtigere, og du er muligvis ikke i stand til at opnå den korrekte eksponering. Hvis dette sker, skal du reducere blændeværdien eller indstille ISO-følsomheden til en højere værdi.
 • Under slowmotion/hurtigmotion-optagelse er de følgende funktioner ikke til rådighed.
  • [Time Code Run]
  • [Time Code-udgang]