Låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre (Bemærkninger om beskyttelse af private oplysninger)

Vigtige oplysninger kan muligvis optages på kameraet og/eller hukommelseskortet afhængigt af funktionerne og kameraindstillingerne.

Inden du låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre, skal du sørge for at læse følgende og sikre dig, at du har fuldført procedurerne.

Bemærkninger om udlåning, overdragelse eller bortskaffelse af kameraet til andre

Inden du låner, overdrager eller bortskaffer kameraet til andre, skal du sørge for at udføre den følgende betjening for at beskytte private oplysninger.

  • Vælg [Nulstil indstilling][Initialiser].

Bemærkninger om brug af cloudtjenesten (Creators’ Cloud)

Inden du udlåner eller overdrager kameraet, skal du sørge for, at kameraets forbindelsesoplysninger og uploadindstillinger er passende, så du undgår beskadigelser, som f.eks. af indhold på kameraet, der uploades til en utilsigtet tredjeparts Creators’ Cloud. Hvis indstillingerne ikke er passende, skal du sørge for at udføre følgende betjeninger.

  • Hvis du vil overdrage eller udlåne kameraet: initialiser kameraet eller annuller forbindelsen med Creators’ Cloud på kameraet. Annuller også kameraforbindelsen i Creators’ Cloud.
  • Hvis kameraet overdrages til dig, eller du låner kameraet: initialiser kameraet, eller annuller forbindelsen med Creators’ Cloud på kameraet.

Bemærk, at Creators’ Cloud muligvis ikke er til rådighed i visse lande og regioner.

Bemærkninger om udlåning, overdragelse eller bortskaffelse af et hukommelseskort til andre

Hvis du udfører [Formater] eller [Slet] på kameraet eller en computer, sletter det muligvis ikke dataene på hukommelseskortet fuldstændigt. Inden du udlåner eller overdrager et hukommelseskort til andre, anbefaler vi, at du sletter alle data fuldstændig vha. software til datasletning. Når du bortskaffer et hukommelseskort, anbefaler vi, at du fysisk ødelægger det.

Bemærkninger om netværksfunktioner

Når du anvender netværksfunktioner, kan utilsigtede tredjeparter på netværket muligvis få adgang til kameraet afhængigt af brugsmiljøet. Der kan f.eks. forekomme uautoriseret adgang til kameraet i netværksmiljøer, som en anden netværksenhed er tilsluttet til, eller som den kan oprette forbindelse til uden tilladelse. Sony påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse forårsaget af tilslutning til sådanne netværksmiljøer.

Bemærkninger om stedinformation

Hvis du uploader og deler stillbilleder eller film optaget med dette kamera på internettet, mens stedinformationen er lænket med den dedikerede smartphoneapplikation, kan du muligvis utilsigtet afsløre stedinformationen til en tredjepart. For at forhindre tredjeparter i at få fat i din stedinformation skal du deaktivere [Stedinformationslænkning]-funktionen i den dedikerede applikation.

Advarsel om ophavsrettigheder

Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret.