Indst. af TC/UB-visn.

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller visningen af tælleren for optagetid, tidskoden (TC) og brugerbitten (UB) for film.

  1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Indst. af TC/UB-visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Tæller:
Viser tidstælleren for filmoptagelse.
TC:
Viser tidskoden.
U-Bit:
Viser brugerbitten.