Grundlæggende ikoner

Dette afsnit beskriver skærmvisningen, når optagetilstandenden er (Auto programmeret).

 • Eksemplerne er af visningen, når skærmen er i visningstilstanden med alle oplysninger.
 • Det viste indhold og deres positioner er kun vejledende og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning. Visse ikoner vises muligvis ikke afhængigt af kameraindstillingerne.

Under optagelse af stillbilleder

Illustration af skærmen under optagelse af stillbilleder

 1. Tilstandsknappen er indstillet til (Auto programmeret).
 2. Nummeret på den hukommelseskortåbning, der optager optagedataene
 3. Antal stillbilleder, som kan optages på hukommelseskortet i åbningen angivet med 2
 4. [JPEG/HEIF-skift]er indstillet til [JPEG]. [Billedkvalitetsindstil.][JPEG-kvalitet] er indstillet til [Fin].
 5. [Billedkvalitetsindstil.][JPEG-billedstr.] er indstillet til [M: 14M].
 6. [SteadyShot]er indstillet til [Til].
 7. [Berør.funk. u. optag.]er indstillet til [Berøringsspor.].
 8. Resterende batteriniveau
 9. [Lysmålermetode]er indstillet til [Multi].
 10. Vises, når [AF-lampe] er indstillet til [Auto], og kameraet registrerer, at AF-lampen er påkrævet
 11. [Hvidbalance]er indstillet til [Auto].
 12. [D-områdeoptimering: Auto] er valgt.
 13. [Kreativt udseende]er indstillet til [ST].
 14. [Billedprofil]er indstillet til [Fra].
 15. [Fremf.metode]er indstillet til [Enkelt optagelse].
 16. [Fokustilstand]er indstillet til [Automatisk AF].
 17. [Fokusområde]er indstillet til [Bred].
 18. [Lukkertype]er indstillet til [Mekanisk lukker].
 19. [Ansigt/øj.prio. AF] er indstillet til [Til] og [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Menneske].
 20. Lukkerhastighed
 21. Blændeværdi
 22. Eksponeringskompensation
 23. [ISO]er indstillet til [ISO AUTO].
 24. [ Optagelse] er indstillet til [Til] eller [Auto], og det skrivbare område er i et format svarende til APS-C.

Under filmoptagelse

Illustration af skærmen under filmoptagelse

 1. Tid, hvor der kan optages film, for den aktuelt viste åbning
 2. [Filformat]er indstillet til [XAVC S HD].
 3. [Filmindstillinger]er indstillet til [60p 50M 4:2:0 8bit].
 4. [Reduktion af vindstøj]er indstillet til [Auto].
 5. Faktisk optagetid for film
 6. Optagelsesstandby
 7. [Lydniveauvisning]er indstillet til [Til].
 8. [ISO]er indstillet til [ISO AUTO]. (Den ISO-værdi, der automatisk indstilles af kameraet, vises.)