Fokusering på menneskers øjne

Kameraet kan automatisk detektere ansigter og øjne og fokusere på øjnene (Øje-AF). Følgende forklaring er til tilfælde, hvor registreringsmålet er et menneske. Der kan registreres ansigter på op til 8 personer.

Der er to metoder til udførsel af [Øje-AF] med nogle forskelle mellem deres specifikationer. Vælg en passende metode i overensstemmelse med dit formål.

Punkt [Ansigt/øj.prio. AF]--funktion [Øje-AF] via en brugertilpasset tast
Egenskaber Kameraet vil detektere ansigter/øjne med større prioritet. Kameraet vil kun detektere ansigter/øjne.
Forudgående forberedelse
 • Vælg [Ansigt/øj.prio. AF][Til].
 • Vælg [Ans/øje-mot.reg.][Menneske].
Tildel [Øje-AF] til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.].
Sådan udføres [Øje-AF] Tryk udløserknappen halvvejs ned.*1 Tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.*2
Funktionsdetaljer
 • Når kameraet detekterer et ansigt eller øje inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på ansigtet eller øjet med større prioritet.
 • Hvis kameraet ikke detekterer nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på et andet detekterbart motiv.
 • Kameraet fokuserer udelukkende på ansigter eller øjne hvor som helst på skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].
 • Kameraet fokuserer ikke automatisk på et andet motiv, hvis der ikke detekteres noget ansigt eller øje nogen som helst steder på skærmen.
Fokustilstand Følger indstillingen designeret med [Fokustilstand] Følger indstillingen designeret med [Fokustilstand]
Fokusområde Følger indstillingen designeret med [Fokusområde] Fokusområdet bliver midlertidigt hele skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].


*1Dette er betjeningen til at udføre [Øje-AF] ved optagelse af stillbilleder. Når du optager film, aktiveres [Øje-AF] uden tryk på udløserknappen, så længe der registreres ansigter eller øjne.

*2 Uanset om [Ansigt/øj.prio. AF] er indstillet til [Til] eller [Fra], kan du bruge [Øje-AF] via en brugertilpasset tast, mens du trykker på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Øje-AF] til.


[Øje-AF] med brugertilpasset tast

Øje-AF-funktionen kan bruges ved at tildele [Øje-AF] til en brugertilpasset tast. Kameraet kan fokusere på øjne, så længe du trykker på tasten. Dette er praktisk, når du ønsker at anvende Øje-AF-funktionen midlertidigt på hele skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].

Kameraet fokuserer ikke automatisk, hvis der ikke registreres ansigter eller øjne.

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, tildel derefter [Øje-AF]-funktionen til tasten.
 2. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ans/øje-mot.reg.][Menneske].
 3. Ret kameraet mod ansigtet på et menneske, og tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.

  For at optage et stillbillede skal du trykke på udløserknappen, mens du trykker på tasten.

Sådan fokuserer du på et dyrs eller en fugls øjne

Indstil [Ans/øje-mot.reg.] til [Dyr] eller [Fugl] inden optagelse.

Tip!

 • Indstilling af [Vis ansigt/øj.ram.] til [Til] gør det nemmere at kontrollere registreringsstatus for ansigter eller øjne.

Bemærk!

 • Funktionen [Øje-AF] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når motivet befinder sig i skyggen.
  • Når motivet er ude af fokus.
  • Når motivet bevæger sig for meget
  Der er også andre situationer, hvor det muligvis ikke er muligt at fokusere på øjnene.
 • Når kameraet ikke kan fokusere på menneskeøjne, registrerer og fokuserer det på ansigtet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øjnene, når der ikke registreres nogen menneskeansigter.
 • Kameraet registrerer muligvis ikke alle ansigter eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter som ansigter under visse forhold.