Indst. sted/dato/tid

Du kan indstille det område (hvor du anvender kameraet), sommertid ([Til]/[Fra]), datovisningsformatet, og dato og klokkeslæt.
Skærmen til indstilling af område/dato/klokkeslæt vises automatisk, når du tænder for produktet for første gang, eller når den interne genopladelige batteripakke er helt afladet. Vælg denne menu, når du indstiller datoen og klokkeslættet efter den første gang.

  1. MENU (Opsætning) → [Område/Dato][Indst. sted/dato/tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Indstilling af sted:
Indstiller det område, hvor du bruger kameraet.
Sommertid:
Vælger sommertid [Til] / [Fra].
Dato/tid:
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Datoformat:
Vælger visningsformat for datoen.

Tip!

  • For at oplade det interne genopladelige backupbatteri skal du isætte et opladet batteri og lade produktet være slukket i 24 timer eller længere.
  • Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.