Brug touchscreen

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller om berøringsbetjeninger på skærmen skal aktiveres eller ej.

  1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Brug touchscreen] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer berøringsbetjeninger.
Til: Kun afspil.:
Aktiverer kun berøringsbetjeninger under afspilning.
Fra:
Deaktiverer berøringsbetjeninger.