Sikkerhed (IPsec)

Krypterer data, når kameraet og en computer kommunikerer via et kabelført LAN- eller Wi-Fi-forbindelse.

 1. MENU(Netværk) → [Netværksfunktion][Sikkerhed (IPsec)] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

IPsec:
Indstiller, hvorvidt [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen anvendes. ([Til]/[Fra])
Dest.-IP-adresse:
Indstiller IP-adressen på enheden til at oprette forbindelse vha. [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen.
Delt nøgle:
Indstiller den delte tast, der anvendes af [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen.

Bemærk!

 • Brug mindst otte og højst 20 alfanumeriske tegn eller symboler for [Delt nøgle].
 • Når du indtaster den delte nøgle, skal du bemærke, at viser du den delte nøgle, er der risiko for at den afsløres over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.
 • I forbindelse med IPsec-kommunikation skal den enhed, der oprettes forbindelse til, være kompatibel med IPsec.
  Afhængigt af enheden er kommunikation muligvis ikke muligt, eller kommunikationshastigheden er muligvis langsom.
 • På dette kamera fungerer IPsec kun i transporttilstand og anvender IKEv2.
  Algoritmerne er AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Godkendelsen udløber efter 24 timer.
 • Krypteret kommunikation kan kun oprettes med enheder, der er konfigureret korrekt. Kommunikation med andre enheder krypteres ikke.
 • Yderligere oplysninger om IPsec-konfigurationen kan fås ved at kontakte netværksadministratoren for enheden.
 • [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen kan ikke anvendes, når [Adg.godkendelse] under [Indst. for adg.godk.] er indstillet til [Til].