Beskær

Beskærer optagne billeder.

 1. MENU (Afspil) → [Rediger][Beskær].
  Skærmen til valg af billede vises.
 2. Vælg det stillbillede, som du ønsker at beskære, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
 3. Juster størrelsen og positionen for beskæringsrammen.
  • Du kan ændre bredde-højde-forholdet for beskæringsrammen vha. den bagerste vælger L/bagerste vælger R. Du kan også ændre retningen.
  • Du kan ændre størrelsen af beskæringsrammen vha. den forreste vælger eller kontrolhjulet.
  • Du kan flytte beskæringsrammens position vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
  • Du kan få vist det beskårede billede ved at trykke på Fn-knappen.
 4. Tryk på midten af kontrolhjulet.
  Det beskårede billede gemmes.

Tip!

 • Det beskårede billede gemmes som en separat billedfil. Det oprindelige billede forbliver, som det er.
 • Filformatet og billedkvaliteten for det beskårede billede vil være det samme som det oprindelige billede.
 • På afspilningsskærmen vises (Beskær)-ikonet med beskårede billeder.

Bemærk!

 • Du kan ikke beskære RAW-billeder eller film.