AE-lås

Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er høj, som f.eks. ved optagelse af et motiv der belyses bagfra eller et motiv i nærheden af et vindue, skal du måle lyset på et punkt, hvor motivet forekommer at have den passende lysstyrke, og låse eksponeringen inden optagelse. For at reducere motivets lysstyrke skal du måle lyset på et punkt, som er lysere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen. For at gøre motivet lysere skal du måle lyset på et punkt, som er mørkere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen.

  1. Juster fokuseringen på det punkt, hvor eksponeringen justeres.
  2. Tryk på AEL-knappen.
    Eksponeringen er låst, og (AE-lås) vises.
  3. Fortsæt med at trykke på AEL-knappen og fokuser på motivet igen, og optag derefter billedet.
    • Fortsæt med at holde AEL-knappen nede, mens du optager et billede, hvis du ønsker at fortsætte med at optage med den fastsatte eksponering. Slip knappen for at nulstille eksponeringen.

Tip!

  • Hvis du tildeler [AEL til/fra]-funktionen til AEL-knappen vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], kan du låse eksponeringen uden at holde ned på knappen.

Bemærk!

  • [ AEL-hold] og [ AEL til/fra] er ikke til rådighed, når der anvendes andre zoomfunktioner end optisk zoom.