Wi-Fi-frekvensbånd (modeller, som understøtter 5 GHz)

Indstiller frekvensbåndet for Wi-Fi-kommunikationer. [5 GHz] har hurtigere kommunikationshastigheder og mere stabile dataoverførsler end [2,4 GHz].

[Wi-Fi-frekvensbånd]-indstillingen gælder for en Wi-Fi Direct-tilslutning med en smartphone eller computer, som er en direkte tilslutning til kameraet og ikke via et adgangspunkt.

  1. MENU(Netværk) → [Wi-Fi][Wi-Fi-frekvensbånd] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2,4 GHz/5 GHz