USB-tilslutningstilst.

Vælger USB-tilslutningsmetoden, når kameraet tilsluttes til en computer osv.

  1. MENU(Opsætning) → [USB][USB-tilslutningstilst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Vælg Når tilslut.:
Hver gang du tilslutter USB-kablet til kameraet, skal du vælge den tilstand, du vil anvende, ud fra følgende. ([Livestream. (USB-stream.)], [Billedoverførsel (MSC)], [Billedoverførsel (MTP)] eller [Fjernoptagelse (Fjern-pc)])
USB-stream.:
Udfører USB-streaming via den tilsluttede computer eller smartphone.
Masselag.(MSC):
Opretter en masselagringstilslutning, når kameraet tilsluttes til en computer osv.
Når du tilslutter kameraet til en computer eller en anden USB-enhed, genkendes kameraet som en flytbar disk, og du kan overføre filer på kameraet.
MTP:
Opretter en MTP-tilslutning mellem kameraet, en computer og andre USB-enheder.
Når du tilslutter kameraet til en computer eller en anden USB-enhed, genkendes kameraet som en medieenhed, og du kan overføre stillbilleder/film på kameraet.
  • Hukommelseskortet i hukommelseskortåbning 1 er mål for tilslutning.
Fjern-pc:
Anvender Imaging Edge Desktop (Remote) til at betjene dette produkt fra en computer, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.