Vis Wi-Fi-info.

Viser oplysninger om Wi-Fi for kameraet, f.eks. MAC-adressen, IP-adressen osv.

 1. MENU (Netværk) → [Wi-Fi] [Vis Wi-Fi-info.].

Tip!

 • Der vises anden information end MAC-adressen, når [Wi-Fi-tilslutning] er indstillet til [Til].

Sådan får du vist QR Code for MAC-adressen

 • Du kan importere MAC-adressen på dette kamera til en smartphone. Brug en af de følgende metoder til at få vist QR Code på skærmen, og læs QR Code vha. Transfer & Tagging-smartphoneapplikationen.
  • Når kameraet er slukket, skal du tænde for kameraet, mens du trykker på (Afspil)-knappen.
  • Tryk på (Slet)-knappen på [Vis Wi-Fi-info.]-skærmen.

  For oplysninger om hvordan du læser QR Code vha. Transfer & Tagging, skal du se følgende supportside.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Transfer & Tagging er kun tilgængelig i visse lande og regioner.