Gamma-vis.hjælp

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Film med S-Log-gamma antages at blive behandlet efter optagelse, så det store dynamikområde kan udnyttes. Billeder med HLG-gamma antages at blive vist på HDR-kompatible skærme. De vises derfor med lav kontrast under optagelse og kan være svære at overvåge. Men du kan anvende [Gamma-vis.hjælp]-funktionen til at gengive en kontrast svarende til den for normal gamma. Endvidere kan der også anvendes [Gamma-vis.hjælp], når der afspilles film på kameraets skærm/søger.

  1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Gamma-vis.hjælp] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Anvender hjælpefunktionen til gammavisning.
Fra:
Bruger ikke hjælpefunktionen til gammavisning.

Tip!

  • Hvis du tildeler [Vælg Gamma.-vis.hj.] til en ønsket tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.], [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Specialtastindstil.], kan du slå hjælpefunktionen til gammavisning til eller fra ved at trykke på den tildelte tast.

Bemærk!

  • [Gamma-vis.hjælp] anvendes ikke til film, når de vises på et tv eller en skærm, som er tilsluttet til kameraet.