Fasedetekt.område

stillbillede

Indstiller, om området for Fasedetektion AF skal vises eller ej.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fasedetekt.område] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser området for Fasedetektion AF.
Fra:
Viser ikke området for Fasedetektion AF.

Bemærk!

  • Fasedetektion AF er kun til rådighed med kompatible objektiver. Hvis der er monteret et inkompatibelt objektiv, er du ikke i stand til at anvende fasedetektion AF. Fasedetektion AF fungerer endda muligvis ikke med visse kompatible objektiver, hvis sådanne objektiver er købt tidligere, og ikke er blevet opdateret.For detaljer om kompatible objektiver skal du besøge Sony-websiden i dit område, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
  • Når du optager billeder ved hjælp af et objektiv, som er kompatibelt med fuldt billedformat, vises fasedetektion-AF-området ikke, selv hvis [Fasedetekt.område] er indstillet til [Til].
  • Når du optager film, vises området for Fasedetektion AF ikke.