Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Auto. skift opt.medie

Hvis et hukommelseskort i brug fyldes op, eller du har glemt at sætte et hukommelseskort ind i en åbning, kan du optage billeder på det andet hukommelseskort.

  1. MENU (Optagelse) → [Medie][Opt.medieindstil.][Auto. skift opt.medie] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Kameraet begynder automatisk at optage på det andet hukommelseskort, når et hukommelseskort i brug fyldes op, eller hvis du har glemt at sætte et hukommelseskort i.
Fra:
Kameraet udfører ikke [Auto. skift opt.medie].


Sådan skifter kameraet den anvendte hukommelseskortåbning

Ved optagelse af både stillbilleder og film på et enkelt hukommelseskort:

Når der ikke kan optages billeder på det anvendte hukommelseskort, skifter indstillingerne for [Optagemedie] og [Optagemedie] automatisk, og billeder gemmes på det andet hukommelseskort.

Når det andet hukommelseskort fyldes op efter skift, begynder kameraet at optage på den tidligere åbning igen.


Eksempel: Når [Optagemedie] og [Optagemedie] under [Opt.medieindstil.] begge er indstillet til [Slot 1]

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Optagelse af billeder

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Hukommelseskortet er udskiftet med et, der kan optages på.Når du optager det samme billede samtidigt på to hukommelseskort:

  • [Optagemedie] eller [Optagemedie] under [Opt.medieindstil.] er indstillet til [Simultan optag.].

Når ét af hukommelseskortene er fyldt op, optages billeder på det andet kort.
Når du udskifter det fulde hukommelseskort med et hukommelseskort, der kan optages på, er kameraet igen i stand til samtidigt at optage billeder med den valgte indstilling.


Eksempel: [Optagemedie] og [Optagemedie] er begge indstillet til [Simultan optag.]

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Samtidig optagelse er til rådighed.

Lysegrå del af illustrationen: Det samme billede kan ikke optages samtidigt.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.Ved optagelse af billeder separat til to hukommelseskort i formaterne RAW og JPEG/HEIF:

  • Når [Optagemedie] under [Opt.medieindstil.] er indstillet til [Sorter optagelse]

Når et af hukommelseskortene er fyldt op, begynder kameraet at optage på det andet hukommelseskort i både RAW- og JPEG/HEIF-formaterne.
Når du udskifter det fulde hukommelseskort med et hukommelseskort, der kan optages på, er kameraet igen i stand til at optage de to typer billeder separat med den valgte indstilling.


Eksempel: Når [Filformat] for åbning 1 er indstillet til [RAW], og [Filformat] for åbning 2 er indstillet til [JPEG]

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Billeder sorteres efter filformatet.

Lysegrå del af illustrationen: Billeder kan ikke sorteres.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.

Tip!

  • Billeder optages på hukommelseskortet i den åbning, som vises på skærmen med et pilesymbol. Når kameraet skifter åbning med [Auto. skift opt.medie], skal du udskifte hukommelseskortet i den tidligere åbning med et hukommelseskort, der kan optages på.
  • Når du optager både stillbilleder og film på et enkelt hukommelseskort, ændres indstillingerne for [Optagemedie] og [Optagemedie] automatisk, efterhånden som åbningen skifter. Hvis du vil optage på den anvendte åbning, inden der skiftes, skal du vælge den ønskede åbning med [Optagemedie]/[Optagemedie].
  • Hvis du ønsker at optage med indstillingerne med [Optagemedie] og [Optagemedie], skal du indstille [Auto. skift opt.medie] til [Fra].