DRO-bracket

stillbillede

Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

  1. Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [DRO-bracket].
    • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Fremf.metode].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
  3. Juster fokuseringen og optag billedet.

Detaljer om menupunkt

DRO-bracket: Lo:
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).
DRO-bracket: Hi:
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

Tip!

  • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.