Blændeprioritet

Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.

 1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til den ønskede optagetilstand.
 2. Indstil tilstandsknappen til A (Blændeprioritet).
 3. Vælg den ønskede værdi ved at dreje den forreste vælger/bagerste vælger L.
  • Mindre F-værdi: Motivet er fokuseret, mens objekter foran og bagved motivet er slørede.
   Større F-værdi: Motivet samt dets forgrund og baggrund er alle fokuserede.
  • Hvis den blændeværdi, du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering, blinker lukkerhastigheden på optageskærmen. Hvis dette sker, skal du ændre blændeværdien.
 4. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.