Brug af tastaturet

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen. For eksempler på funktioner, som bruger tastaturet, kan du se "Relateret emne" nederst på denne side.

 1. Indtastningsfelt
  De tegn, du indtastede, vises.
 2. Skift tegntyper
  Hver gang du trykker på denne tast, vil tegntypen skifte mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.
 3. Tastatur
  Hver gang du trykker på denne tast, vises tegnene svarende til den tast ét efter ét i rækkefølge. Tryk på (Pil op) for at skifte mellem små og store bogstaver.
 4. (Venstrepil)
  Flytter markøren i indtastningsfeltet til venstre.
 5. (Højrepil)
  Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre. Denne tast anvendes også til at færdiggøre indtastningen af et tegn, der redigeres, og gå videre til det næste tegn.
 6. (Slet)
  Sletter tegnet før markøren.
 7. (Pil op)
  Skifter et bogstav til stort eller lille bogstav.
 8. (Mellemrum)
  Indtaster et mellemrum.
 9. OK
  Tryk på denne tast efter indtastning af tegn for at færdiggøre de indtastede tegn.


Fremgangsmåden for indtastning af alfabetiske tegn er forklaret nedenfor.

 1. Brug kontrolhjulet til at flytte markøren til den ønskede tast.
  • Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, ændres tegnene.
  • Tryk på (Pil op) for at skifte bogstavet til stort eller lille bogstav.
 2. Når det tegn, du vil indtaste, vises, skal du trykke på (Højrepil) for at bekræfte tegnet.
  • Sørg for at bekræfte et tegn ad gangen. Medmindre et tegn bekræftes, kan du ikke indtaste det næste tegn.
  • Selvom du ikke trykker på (Højrepil), vil det indtastede tegn automatisk blive bekræftet efter adskillige sekunder.
 3. Når du er færdig med at indtaste alle tegn, skal du trykke på [OK] for at færdiggøre de indtastede tegn.
  • For at annullere indtastning skal du vælge [Fortryd].