Skærmlysstyrke

Juster skærmens lysstyrke.

  1. MENU(Opsætning) → [Søger/Skærm][Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Manuel:
Justerer lysstyrken inden for et område fra –2 til +2.
Solskinsvejr:
Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

Bemærk!

  • Indstillingen [Solskinsvejr]er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Manuel]ved optagelse indendørs.