AF-lampe

stillbillede

AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. I tiden mellem der trykkes halvvejs ned på udløserknappen, og fokuseringen låses, lyser AF-lampen, så kameraet nemt kan fokusere.

Hvis der er monteret en blitz med en AF-lampefunktion på multiinterface-tilbehørsskoen, når blitzen aktiveres, vil blitzens AF-lampe også tænde.

 1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF-lampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
AF-lampen lyser automatisk i mørke omgivelser.
Fra:
Bruger ikke AF-lampen.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [AF-lampe] i de følgende situationer:
  • Når optagetilstanden er [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion].
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] og motivet bevæger sig (når fokusindikatoren / lyser).
  • Når [Fokusforstørrelse] er aktiveret.
  • Når der er monteret en monteringsadapter
 • AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.