REC m. luk.knap (film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan starte eller stoppe optagelse af film ved at trykke på udløserknappen, som er større og nemmere at trykke på end MOVIE (Film)-knappen.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][REC m. luk.knap] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer filmoptagelse ved hjælp af udløserknappen, når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion].
Fra:
Deaktiverer filmoptagelse ved hjælp af udløserknappen.

Tip!

  • Når [REC m. luk.knap] er indstillet til [Til], kan du bruge udløserknappen til at starte eller stoppe med at optage film på en ekstern optage-/afspilningsenhed vha. [REC-kontrol].

Bemærk!

  • Når [REC m. luk.knap] er indstillet til [Til], kan du ikke fokusere ved at trykke udløserknappen halvvejs ned under filmoptagelse.