Auto. pixelkortlæg.

Indstiller, om billedsensoren skal optimeres automatisk (pixelafbildning) eller ej. Normalt skal denne funktion indstilles til [Til].

  1. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.][Auto. pixelkortlæg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Udfører automatisk pixelafbildning med regelmæssige mellemrum, når du slukker for kameraet.
I dette tidsrum afgives lukkerlyde.
Fra:
Udfører ikke pixelafbildning automatisk.

Tip!

  • Hvis [Auto. pixelkortlæg.] er indstillet til [Fra], skal du udføre [Pixelkortlægning] regelmæssigt. Vi anbefaler, at du udfører betjeningen én gang hver tredje dag.

Bemærk!

  • Hvis [Pixelkortlægning] ikke udføres jævnligt, kan der opstå lyse pletter på optagede billeder.