Betjening af kameraet fra en computer (Fjern-pc-funktion)

Anvender en Wi-Fi- eller USB-forbindelse osv. til at betjene kameraet fra en computer, inklusive funktioner som optagelse og lagring af billeder på computeren.

Når kameraet og en smartphone er tilsluttet, kan du ikke kontrollere kameraet fra en computer. Sørg for, at kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone på forhånd.

Hvis du ønsker oplysninger om [Fjern-pc-funktion], kan du se den følgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7m4/l/pcremote.php


Det følgende er fremgangsmåden for tilslutning af kameraet til din computer ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse via et Wi-Fi-adgangspunkt. Hvis du vil anvende en anden tilslutningsmetode, skal du se "Sådan forbindes kameraet og computeren vha. en anden metode end et Wi-Fi-adgangspunkt".

 1. Vælg MENU(Netværk) → [Wi-Fi][Wi-Fi-tilslutning][Til] for at slutte kameraet til Wi-Fi-adgangspunktet.
  • Tilslut computeren til det samme Wi-Fi-adgangspunkt.
 2. Vælg MENU(Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Fjern-pc-funktion][Fjern-pc][Til].
 3. Vælg [Opl. om adg.godk.] for at få vist oplysninger som f.eks. brugernavnet, adgangskoden og fingeraftrykket.
  • Du kan kontrollere oplysningerne ved at vælge MENU (Netværk) → [Netværksfunktion][Opl. om adg.godk.].
 4. Start Imaging Edge Desktop (Remote) på computeren, og angiv og bekræft derefter adgangsgodkendelsesoplysningerne.
  Du kan nu betjene kameraet vha. Imaging Edge Desktop (Remote).

Detaljer om menupunkt

Fjern-pc:
Indstiller, om [Fjern-pc]-funktionen skal anvendes eller ej. ([Til] / [Fra])
Parring:
Når du tilslutter via et Wi-Fi-adgangspunkt uden brug af [Adg.godkendelse]-funktionen, skal du parre kameraet med computeren.
Wi-Fi Direct-info.:
Viser information om tilslutning af computeren og kameraet via Wi-Fi Direct.


Sådan forbindes kameraet og computeren vha. en anden metode end et Wi-Fi-adgangspunkt

Ved tilslutning med Wi-Fi Direct

Brug kameraet som et adgangspunkt, og slut computeren direkte til kameraet via Wi-Fi.

Vælg MENU(Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Fjern-pc-funktion][Wi-Fi Direct-info.] for at få vist oplysninger om Wi-Fi-tilslutning (SSID og adgangskode) for kameraet. Forbind computeren og kameraet ved hjælp af de Wi-Fi-tilslutningsoplysninger, der vises på kameraet.

Ved tilslutning med et USB-kabel

Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. USB-kablet (medfølger).

Vælg derefter [Fjernoptagelse (Fjern-pc)] på den skærm, som vises på kameraet.


Tip!

 • I [Fjernoptag.indst.] under [Tilsl./Fjern-pc] kan du indstille lagringsdestinationen og lagringsformatet for stillbilleder ved optagelse med pc-fjernbetjening.
 • Når [Adg.godkendelse] er indstillet til [Fra], og du tilslutter via et Wi-Fi-adgangspunkt, er du nødt til at parre kameraet med computeren. Vælg MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Fjern-pc-funktion][Parring] efter trin 1, og par derefter kameraet og computeren vha. Imaging Edge Desktop (Remote) på computeren. Parringsoplysningerne slettes, når du initialiserer kameraet.