Punkt f. punktmål. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om punktmålingspositionen skal koordineres med fokusområdet, når [Fokusområde] er indstillet til følgende parametre:

 • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
 • [Udvid punkt]
 • [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
 • [Sporing: Udvid punkt]

 1. MENU (Eksponering/Farve) → [Lysmåling][Punkt f. punktmål.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Centrum:
Punktmålingspositionen koordineres ikke med fokusområdet, men måler altid lysstyrken i midten.
Kobl til fokuspkt.:
Punktmålingspositionen koordineres med fokusområdet.

Bemærk!

 • Selvom punktmålingspositionen koordineres med [Sporing]-startpositionen, vil den ikke blive koordineret med sporingen af motivet.
 • Når [Fokusområde] er indstillet til følgende parametre, er punktmålingspositionen fastlåst til midten.
  • [Bred]
  • [Zone]
  • [Fastlås centrum]
  • [Sporing: Bred]/[Sporing: Zone]/[Sporing: Fastlås Centrum]