Brug af den forreste vælger og bagerste vælger (L/R)

Du kan bruge den forreste vælger eller de to bagerste vælgere (L/R) til hurtigt at ændre indstillingsværdierne i følgende tilfælde:

  • Når du ønsker at justere blændeværdien eller lukkerhastigheden.
  • Når du ønsker at ændre kameraindstillingerne under optagelse.

Under afspilning kan du dreje på vælgerne for at gennemse billeder.

Illustration, der angiver positionerne for den forreste vælger, den bagerste vælger L og den bagerste vælger R

(A): Forreste vælger

(B): Bagerste vælger L

(C): Bagerste vælger R

Tip!

  • Du kan anvende [Spc.tast-/væl.ind.]/[Spc.tast-/væl.ind.] til at tildele de ønskede funktioner til hver enkelt vælger.
  • Du kan også anvende [Min vælger-indstil.]--funktionen til at tildele dine ønskede funktioner til vælgerne og genkalde disse funktioner, når de behøves.