Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet

Bemærkninger om brug af batteriet

 • Sørg for kun at anvende originale batterier af mærket Sony.
 • Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
 • Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
 • Efterlad ikke batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.

Bemærkninger om opladning af batteriet

 • Oplad batteriet (medfølger), før produktet anvendes første gang.
 • Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet hver gang inden du anvender produktet, så du ikke går glip af nogen muligheder for at optage billeder.
 • Oplad ikke andre batterier end batterier specificeret til dette produkt. Ellers kan det medføre lækager, overophedning, eksplosioner, elektriske stød, forbrændinger eller tilskadekomster.
 • Når du anvender et helt nyt batteri eller et batteri, som ikke har været anvendt i lang tid, blinker opladelampen (CHARGE) muligvis hurtigt, når batteriet oplades. Hvis dette sker, skal du fjerne batteriet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
 • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet oplades muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for dette område.
 • Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.
 • Når opladningen er afsluttet, skal lysnetadapteren afbrydes fra stikkontakten, eller USB-kablet skal afbrydes fra kameraet. Ellers kan det muligvis medføre en kortere batterilevetid.
 • Genoplad ikke batteriet kontinuerligt eller gentagne gange uden at bruge det, hvis det allerede er fuldt opladet eller tæt på fuldt opladet. Gør du det, kan det muligvis forårsage en forringelse af batteriydelsen.
 • Hvis produktets opladelampe blinker under opladning, skal du fjerne det batteri, der er ved at blive opladet, og derefter sætte det samme batteri ordentligt ind i produktet igen. Hvis opladelampen blinker igen, angiver dette muligvis et defekt batteri, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type.
  Hvis batteriet er den specificerede type, skal du fjerne batteriet, erstatte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om det nyligt indsatte batteri oplades ordentligt. Hvis det nyligt indsatte batteri oplades korrekt, er det tidligere indsatte batteri muligvis defekt.
 • Hvis opladelampen blinker, selvom lysnetadapteren er tilsluttet til produktet og stikkontakten, angiver dette, at opladningen er midlertidigt stoppet og på standby. Opladningen stopper og går automatisk i standbytilstand, når temperaturen er uden for den anbefalede driftstemperatur. Når temperaturen vender tilbage til det passende område, genoptages opladningen, og opladelampen lyser igen.
 • Den medfølgende lysnetadapter er dedikeret til dette produkt. Tilslut den ikke til andre elektroniske enheder. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.

Indikator for resterende batteri

 • Indikatoren for resterende batteri vises på skærmen.

  Illustration af indikatorikonerne for resterende batteri

  A: Højt batteriniveau

  B: Batteri opbrugt

 • Det tager omkring ét minut, før den korrekte indikator for resterende batteri vises.
 • Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
 • Hvis indikatoren for resterende batteri ikke vises på skærmen, skal du trykke på DISP (visningsindstilling)-knappen for at få den vist.

Effektiv brug af batteriet

 • Batteriydelsen falder i omgivelser med lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Vi anbefaler, for at sikre længere brug af batteriet, at du putter batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og at du sætter det ind i produktet, lige inden du begynder at optage. Hvis der er nogen metalgenstande som f.eks. nøgler i din lomme, skal du passe på, at der ikke opstår kortslutning.
 • Batteriet aflades hurtigt, hvis du anvender blitzen eller den kontinuerlige optagefunktion hyppigt, ofte slår strømmen til/fra eller indstiller skærmen til meget lys.
 • Vi anbefaler, at du har ekstra batterier klar og tager prøveoptagelser, før du optager de faktiske optagelser.
 • Hvis batteriterminalen er beskidt, er du muligvis ikke i stand til at tænde for produktet, eller batteriet oplades muligvis ikke ordentligt. I det tilfælde skal du forsigtigt rengøre batteriet ved at tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en vatpind.

Sådan opbevares batteriet

For at bevare batteriets funktion skal du foretage opladning af batteriet og derefter aflade det fuldstændigt i kameraet mindst én gang om året, inden det lægges væk. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted efter det er fjernet fra kameraet.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrænset. Hvis du anvender det samme batteri gentagne gange, eller bruger det samme batteri i længere tid, mindskes batterikapaciteten gradvist. Hvis den tilgængelige tid på batteriet forkortes væsentligt, er det sikkert tid til at udskifte batteriet med et nyt.
 • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batteriet opbevares, samt de driftsforhold og det miljø hvert enkelt batteri bruges i.