Udløs uden kort

stillbillede

Indstiller, om lukkeren kan udløses, når der ikke er sat noget hukommelseskort i.

  1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Udløs uden kort] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Aktiver:
Udløser lukkeren, selvom der ikke er sat noget hukommelseskort i.
Deaktiver:
Udløser ikke lukkeren, når der ikke er sat noget hukommelseskort i.

Bemærk!

  • Når der ikke er sat noget hukommelseskort i, gemmes de optagede billeder ikke.
  • Standardindstillingen er [Aktiver]. Det anbefales, at du vælger [Deaktiver], inden du begynder at optage.