Filformat (film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Vælger filformatet for film.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Filformat Egenskaber
XAVC HS 4K

Optager 4K-film i XAVC HS-formatet.

XAVC HSformatet bruger HEVC-codec'et, som har høj komprimeringseffektivitet. Kameraet kan optage film med en højere billedkvalitet end XAVC S-film, men med den samme datamængde. Long GOP-komprimering anvendes til film.

XAVC S 4K Optager film i 4K-opløsning (3840×2160). Long GOP-komprimering anvendes til film.
XAVC S HD Optager film i HD-opløsning (1920×1080). Long GOP-komprimering anvendes til film.
XAVC S-I 4K

Optager film i XAVC S-I-formatet.

XAVC S-I-formatet anvender Intra-komprimering til film. Dette format er mere egnet til redigering end Long GOP-komprimering.

XAVC S-I HD

Optager film i XAVC S-I-formatet.

XAVC S-I-formatet anvender Intra-komprimering til film. Dette format er mere egnet til redigering end Long GOP-komprimering.

  • Intra/Long GOP er et filmkomprimeringsformat. Intra komprimerer filmen efter enkeltbillede, og Long GOP komprimerer flere enkeltbilleder. Intra-kompression har bedre respons og fleksibilitet ved redigering, men Long GOP-kompression har bedre kompressionseffektivitet.

Bemærk!

  • Hvis du vil afspille XAVC HS 4K-film på en smartphone eller en computer, skal du bruge en enhed eller software med høj behandlingskapacitet, som understøtter HEVC-codec'en.
  • [ Optagelse] er låst til [Til] ved optagelse af film i 4K 60p/50p.