Flytilstand

Når du går om bord på et fly osv., kan du slå alle trådløs-relaterede funktioner midlertidigt fra, herunder Wi-Fi.

  1. MENU (Netværk) → [Netværksfunktion][Flytilstand] → ønsket indstilling.
    Hvis du indstiller [Flytilstand] til [Til], vises der et flysymbol på skærmen.