Lydniveauvisning

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller om lydniveauet skal vises på skærmen. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

 1. MENU (Optagelse) → [Lydoptagelse][Lydniveauvisning] → ønsket indstilling.

  Når der er valgt [Til]:

  Illustration af skærmen, der angiver positionen af lydniveauvisningen og værdierne

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser lydniveauet.
Fra:
Viser ikke lydniveauet.

Bemærk!

 • Lydniveauet vises ikke i følgende situationer:
  • Når [Lydoptagelse] er indstillet til [Fra].
  • Når DISP (Visningsindstilling) er indstillet til [Vis ikke oplysn.].
 • Lydniveauet vises også under optagelsesstandby i optagetilstand.