Vejledning i kamera

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (Funktion)-punkter og indstillinger.

  1. Vælg MENU eller det Fn-punkt, som du ønsker at se en beskrivelse for, og tryk derefter på (Slet)-knappen (A).

    Illustration som angiver positionen af sletteknappen

    Beskrivelserne for punktet vises.