Skriv serienum. (stillbillede/film)

Skriver kameraets serienummer under optagelse.
Du kan skrive serienumre til film, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 1.10 eller senere.

  1. MENU (Optagelse) → [Fil][Skriv serienum.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Skriver kameraets serienummer til billedet.
Fra:
Skriver ikke kameraets serienummer til billedet.