SteadyShot-just. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan optage med en SteadyShot-indstilling, som passer til det monterede objektiv.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedstabiliser.][SteadyShot-just.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Udfører automatisk SteadyShot-funktionen i overensstemmelse med den information, som fås fra det monterede objektiv.
Manuel:
Udfører SteadyShot-funktionen i overensstemmelse med den brændvidde, som er indstillet med [ Brændvidde]. (8mm-1000mm)

Bemærk!

  • SteadyShot-funktionen fungerer muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er blevet tændt, lige efter du har rettet kameraet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned uden at stoppe på halvvejen.
  • Når kameraet ikke kan få brændviddeinformation fra objektivet, fungerer SteadyShot-funktionen ikke korrekt. Indstil [SteadyShot-just.] til [Manuel] og indstil [ Brændvidde] så den svarer til det objektiv, som du anvender. Den aktuelt indstillede SteadyShot-brændvidde vises sammen med (SteadyShot)-ikonet.
  • Når du anvender et SEL16F28-objektiv (sælges separat) med en telekonverter osv., skal du indstille [SteadyShot-just.] til [Manuel] og indstille brændvidden.
  • Hvis der er monteret et objektiv, som er udstyret med en SteadyShot-kontakt, kan indstillingerne kun ændres vha. den kontakt på objektivet. Du kan ikke ændre indstillingerne vha. kameraet.