ISO-områ.begræ. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan begrænse området for ISO-følsomhed, når ISO-følsomheden indstilles manuelt.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Eksponering][ISO-områ.begræ.][Minimum] eller [Maksimum], og vælg de ønskede værdier.

Sådan indstilles området for [ISO AUTO]

Hvis du ønsker at justere det område for ISO-følsomhed, der indstilles automatisk i [ISO AUTO]-tilstand, skal du vælge MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering][ISO][ISO AUTO] og derefter trykke på den højre side af kontrolhjulet for at vælge [ISO AUTO Maks.]/[ISO AUTO Minimum].

Bemærk!

  • ISO-følsomhedsværdier uden for det angivne område bliver utilgængelige. For at vælge ISO-følsomhedsværdier uden for det angivne område skal du nulstille [ISO-områ.begræ.].