Indholdet i dette kapitel

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Brug af optagefunktionerne"). Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

Valg af en optagetilstand

Fokusering

Ansigts-/øje-AF

Brug af fokuseringsfunktioner

Justering af eksponerings-/måletilstandene

Valg af ISO-følsomheden

Hvidbalance

Tilføjelse af effekter til billeder

Optagelse med fremføringstilstande (kontinuerlig optagelse/selvudløser)

Intervalopt.funk.


Indstilling af billedkvaliteten og optageformatet

Brug af berøringsfunktioner

Lukkerindstillinger

Brug af zoom

Brug af blitzen

Reduktion af slør

Objektivkompen. (stillbillede/film)


Støjreduktion

Indstilling af skærmvisningen under optagelse

Optagelse af filmlyd

TC/UB-indstillinger

Livestreaming af video og lyd