Bund

Illustration af kameraets bund

 1. Låsemekanisme
 2. Åbning til batteriindsættelse
 3. Batteridæksel

  Når du monterer tilbehør som f.eks. et vertikalt greb (sælges separat), skal du fjerne batteridækslet.


  Sådan fjernes batteridækslet

  Træk batteridækslets udløsergreb (A) i pilens retning, og fjern derefter batteridækslet.

  Illustration som viser, hvordan du fjerner batteridækslet


  Sådan monteres batteridækslet

  Før akslen på den ene side af batteridækslet ind i fastgørelsesstedet, og tryk derefter batteridækslet ind ved at fastgøre akslen på den modsatte side.

 4. Stativgevindhul

  Understøtter 1/4-20 UNC-skruer

  Brug et stativ med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.