Prio. inds.. i AWB (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Vælger hvilken tone, som skal prioriteres ved optagelse under lysforhold som f.eks. glødelampebelysning, når [Hvidbalance] er indstillet til [Auto].

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance][Prio. inds.. i AWB] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Optager med standard automatisk hvidbalance. Kameraet justerer automatisk farvetonerne.
Stemning:
Prioriterer farvetonen af lyskilden. Dette er egnet, når du ønsker at lave en varm atmosfære.
Hvid:
Prioriterer en gengivelse af hvidfarve, når farvetemperaturen for lyskilden er lav.