Netværksstream. (film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan tilslutte kameraet til et netværk, via enten en kabelført eller trådløs forbindelse, og livestreame video og lyd fra kameraet.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.

 1. Tilslut kameraet og smartphonen via Bluetooth.
 2. Registrer oplysninger, som f.eks. tilslutningsdestinationsserveren og streamnøglen for den distributionstjeneste, der skal bruges i Creators’ App.
 3. På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Streaming][Netværksstream.] → Indstil [Streaming] til [Til].

  [Streaming:Standby] vises på kameraskærmen. Derefter skifter kameraet til standbytilstanden for streaming.

  • Du kan også vælge billedkvalitetsindstillinger osv. fra Creators’ App.
 4. Tryk på midten af kontrolhjulet for at starte streaming.
  [Streaming:Udgang] vises på kameraskærmen.
  • Du kan også starte streaming fra Creators’ App.
  • Tryk på midten igen for at afslutte streaming.

Detaljer om menupunkt

Streaming:
Indstiller, om der skal foretages netværksstreaming. ([Til]/[Fra])
Visn. af streamtilslut.fejl:
Viser fejlinformation, når kameraet ikke kan oprette forbindelse til netværks- eller distributionsserveren for netværksstreaming.
Kvalitetsinds. udg.bil.:
Indstiller billedkvaliteten for videoudgang for netværksstreaming. ([Kvalitet]/[Opløsning]/[Billedfrekvens]/[Bithastighed])
Visning af udgangsinfo.:
Viser information om netværksstreaming.
Filmopt. un. streaming:
Indstiller, om der skal kunne optages på optagemedier under netværksstreaming. ([Aktiver]/[Deaktiver])
Vægtet udgangsvisning:
Indstiller, om der skal vises en blå ramme rundt om hele skærmen under netværksstreaming. ([Til]/[Fra])
Rodcertifikatfejl:
Indstiller, om der skal oprettes forbindelse, når der opstår en rodcertifikatfejl under tilslutning til RTMPS. ([Tilslutter ikke]/[Tilslut])

Tip!

 • Hvis du tildeler zoom, netværksstreaming osv. til vælgeren eller kontrolhjulet eller registrerer dem i funktionsmenuen, kan du justere disse værdier, selv under netværksstreaming.
 • Formatet for streamingdataene er som følger.
  • Videoformat: MPEG-H HEVC/H.265 eller MPEG-4 AVC/H.264*
  • Lydformat: 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler

  *Videoformatet er MPEG-4 AVC/H.264 under streaming vha. RTMP/RTMPS.

 • Når du bruger en ekstern mikrofon, kan du minimere afvigelser mellem din stemme og din munds bevægelser ved at tilslutte mikrofonen til (mikrofon)-terminalen på kameraet.
 • For at konfigurere detaljerede indstillinger for billedkvalitet for streaming skal du indstille [Kvalitet] til [Brugerdefineret] og indstille henholdsvis [Opløsning], [Billedfrekvens] og [Bithastighed].

Bemærk!

 • Mens netværksstreaming er i gang, er kameraet altid indstillet til filmoptagelsestilstanden uanset optagetilstanden, før streamingen starter.
 • Du kan ikke gøre følgende under netværksstreaming.
  • Skifte til menuskærmen
  • Overgang til afspilningsskærmen
  • Fjern-pc
  • FTP-overførsel
  • Fjernoptagelse
  • Cloud-tilslutning
  • Smartphoneoverførsel
 • De følgende funktioner er deaktiveret, mens netværksstreaming kører.
  • Starttid strømbesp.
  • Auto. skærm FRA
 • Når du optager til optagemedier under netværksstreaming, gælder følgende begrænsninger for filmfilformatet og billedhastigheden for optagelse.
  • Hvis [Opløsning] er indstillet til [4K (2160p)] eller [2K (1440p)], kan [Filformat] ikke indstilles til [XAVC HS 4K].
  • [Bil.frek. f. optag.] er den samme som [Billedfrekvens] for filmen, når den udsendes.
 • Du kan ikke ændre [Filmopt. un. streaming]-indstillingen under netværksstreaming.
 • Afhængigt af temperaturmiljøet, indstilling for udgangsbilledkvalitet for streaming, indstilling for filmoptagelse under streaming, Wi-Fi-tilslutningsmiljø og anvendelsesforhold inden start af streaming, stiger kameraets interne temperatur muligvis, og tiden til rådighed for streaming bliver muligvis kortere.
 • Afhængigt af dit netværksmiljø kan den distribuerede video/lyd muligvis blive afbrudt. I dette tilfælde skal du skifte til et hurtigere og mere stabilt netværk eller sænke indstillingen for [Bithastighed].