Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

stillbillede

Vælger billedkvaliteten under optagelse af JPEG- eller HEIF-billeder.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Billedkvalitetsindstil.][JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Ekstra fin/Fin/Standard/Let:
Da kompressionshastigheden øges fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard] til [Let], reduceres filformatet i samme rækkefølge. Dette gør det muligt at optage flere filer på et hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.


  • Når [Optagemedie] er indstillet til [Sorter optagelse], kan du vælge billedkvaliteten for hver enkelt åbning.