Pixelkortlægning

Du kan manuelt optimere billedsensoren (pixelafbildning). Hvis [Auto. pixelkortlæg.] er indstillet til [Fra], skal du udføre [Pixelkortlægning] jævnligt i henhold til den følgende procedure. Vi anbefaler, at du udfører betjeningen én gang hver tredje dag.

  1. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → vælg [Pixelkortlægning].
  2. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.

    Der udføres pixelafbildning.

    • Kameraet kan ikke betjenes under pixelafbildning.
    • Kameraet genstarter, når pixelafbildning er gennemført.

Tip!

  • Hvis du ser lyse pletter på et optaget billede på kameraskærmen, skal du straks udføre [Pixelkortlægning].

Bemærk!

  • Der kan ikke udføres pixelafbildning, når batteriet er ved at være afladet.