Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Optagemedie (stillbillede)

Vælger hukommelseskortåbningen til optagelse af stillbilleder. I standardindstillingerne vælges [Slot 1]. Hvis du ønsker at anvende et hukommelseskort uden at ændre indstillingen, skal du anvende åbning 1.

  1. MENU (Optagelse) → [Medie][Opt.medieindstil.][Optagemedie] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Slot 1:
Optager stillbilleder på hukommelseskortet i åbning 1.
Slot 2:
Optager stillbilleder på hukommelseskortet i åbning 2.
Simultan optag.:
Optager samtidig stillbilleder på hukommelseskortene i åbning 1 og åbning 2.
Sorter optagelse:
Optager stillbilleder med forskellige filformater og billedstørrelser ved at sortere dem til forskellige åbninger.
Indstil filformatet og billedformatet for stillbilleder for hver enkelt åbning.