Fn menuindstillinger

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Funktionsmenuen er en menu med 12 funktioner, som vises i bunden af skærmen, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen i optagetilstanden.

Du kan registrere 12 funktioner i funktionsmenuerne for hhv. optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.


Følgende er proceduren for ændring af [Fremf.metode] i funktionsmenuen for stillbilleder til [Gitterlinjevisning].

  • For at ændre funktionsmenuen for film skal du vælge et punkt i funktionsmenuen for film i trin 2.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening] → vælg [Fn menuindstillinger].
  2. Vælg (Fremf.metode) blandt de 12 punkter i funktionsmenuen for stillbilleder vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
  3. Gå til skærmen, der viser [Gitterlinjevisning], vha. venstre/højre side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Gitterlinjevisning], og tryk på midten af kontrolhjulet.
    • ( Gitterlinjevisning) vises på den tidligere placering for (Fremf.metode) i funktionsmenuen.