Ny mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe.

Der kan opbevares op til 9 999 billeder i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.

  1. MENU (Optagelse) → [Fil][Ny mappe].

Tip!

  • Du kan angive de første 5 tegn i mappenavnet.

Bemærk!

  • Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
  • Hvis kameraet er indstillet til at optage billeder på hukommelseskort i begge åbninger, oprettes der en ny mappe på begge hukommelseskort. Et nyt mappenummer vil være ét højere end det højeste eksisterende mappenummer på de to hukommelseskort.
  • Hvis kameraet er indstillet til at optage billeder på hukommelseskort i begge åbninger, og der optages et billede, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
  • Du kan ikke ændre mappenavnet, når [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Datoformat].