Tilslutning af kameraet til en computer

 1. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
 2. Tænd for kameraet og computeren.
 3. (Opsætning)[USB] → Indstil [USB-tilslutningstilst.] til [Masselag.(MSC)].
 4. Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. et USB-kabel.
  • Når du tilslutter kameraet til computeren for første gang, starter proceduren for genkendelse af kameraet muligvis automatisk på computeren. Vent indtil proceduren er færdig.
  • Hvis du tilslutter produktet til din computer vha. USB-kablet, når [USB-strømforsyning] er indstillet til [Til], forsynes strømmen fra din computer. (Standardindstilling: [Til])
  • Brug USB-kablet (medfølger) eller et USB-standardkabel.
  • Brug en SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2)-kompatibel computer og USB-kablet (medfølger) til kommunikationer med hurtigere hastighed.

Bemærk!

 • Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.