Opladning af batteriet ved hjælp af den medfølgende AC-adapter

 1. Sluk for kameraet.
 2. Tilslut kameraet til den batteripakke, som er sat ind i AC-adapteren (medfølger) vha. USB-kablet og tilslut AC-adapteren til stikkontakten.

  Opladelampe på kameraet (orange)

  Lyser: Oplader

  Slukket: Opladning færdig

  Blinker: Opladefejl eller opladning midlertidigt på pause pga. at kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde

  • Opladningstid (Fuld opladning): Opladningstiden er ca. 255 min.
  • Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.
  • Opladelampen slukkes, når opladningen er fuldført.
  • Hvis opladelampen lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.

Bemærk!

 • USB-opladning er ikke mulig fra Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen til at oplade batteripakken.
 • Brug en stikkontakt i nærheden ved anvendelse af AC-adapteren/batteriladeren. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden. Hvis du anvender produktet med en opladelampe, skal du bemærke, at det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom lampen slukkes.
 • Hvis du tænder for kameraet, forsynes der strøm fra stikkontakten, og du vil være i stand til at betjene kameraet. Men batteriet vil derimod ikke blive opladet.
 • Brug USB-kablet (medfølger) eller et USB-standardkabel.
 • Før opladning skal du sørge for også at læse "Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet".